اسکن نیوز/ کتاب صوتی زندگی در پیش رو، رومن گاری ترجمه لیلی گلستان با صدای آزاده صمدی در نشر ثالث با همکاری رادیو گوشه به زودی منتشر می‌کند.