اسکن نیوز/ شهره سلطانی با انتشار این دو عکس نوشت:
ب بهانه زاد روز استاد عزیزم حسین علیزاده ک امیدوارم همیشه سلامت و شاد باشند و یاد آوری خاطرات خوب آنروزها 
پی نوشت ؛ عکس اول مربوط است ب نمایش گاهی یه تلفن ب خودت بزن ک شهرام احمد زاده نوشت من کارگردانی کردم و سعید ملکان این نمایش را تهیه کرد . بازیکران این‌نمایش ندا مقصودی ، سعید کریمی علی سلیمانی و خودم بودیم ( سال ۹۲)
عکس دوم نمایش بوی خواب‌ نوشته محمد چرمشیر بود ب کارگردانی سهراب سلیمی ک مسعود دلخواه ، قاسم زارع و من بازی میکردیم ( سال ۹۶)