اسکن نیوز/ گلوریا هاردی با انتشار این عکس نوشت: روز پزشک مبارک