عکاس خونه/ ارسالی از ماریا آش رشته مامان پز.که زحمت کشیده برامون فرستاده.بسیارخوشمزه.جای همگی سبز.دربخش آشپزی من چاپ شوددددد.
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."