عکاس خونه/ ارسالی از مامان حلما مرغ شکم پر، روی مرغ رب انارریختم نسوخته 😅
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."