خراسان/ 24 ساله هستم و دقیقا یک سال و 3 ماه پیش متاهل شدم. با مردی ازدواج کردم که عاشقش شدم و هنوز هم هستم، اما هر زمان کاری را انجام می‌دهد که با سلیقه من جور در نمی‌آید، خیلی ناراحت می‌شوم. نمی‌خواهم در برابر رفتارهای شوهرم زودرنج باشم. چه کنم؟
پاسخ
اختلاف زوج ها در حوزه های مختلف با یکدیگر و تفاوت سلیقه هایشان، مسئله ای اساسی نیست بلکه شیوه برخورد زوج هاست که باعث تداوم یا اتمام یک رابطه می شود. بهتر بود رفتار همسرتان را توضیح می دادید تا راهنمایی دقیق تری را دریافت می کردید. آیا همه کارهایی که شما را از شوهرتان دلخور می کند، در یک دسته رفتاری قرار می گیرد یا خیر؟ مثلا همه شان مرتبط با مسائل مالی، روحی یا... است؟
شوهرتان قصد آزارتان را ندارد
به هر حال اگر همسرتان رفتاری انجام می دهد و باعث ناراحتی شما می شود، بهترین شیوه، صحبت کردن است. این که بتوانید درباره مسائل تان با هم صحبت کنید و هر دو هم شنونده خوبی باشید و در نهایت نیز به حل اختلاف منجر شود، یک مهارت است. پس ابتدا درخواست خودتان را با همسرتان درمیان بگذارید البته در یک فضای امن که همدیگر را قضاوت نکنید و اگر بنا به دلایلی آن رفتار ترک نشد، بهتر است نگاه عمیق تری داشته باشید. به طور مثال باتوجه به علاقه ای که در ابتدای پیامک تان توضیح دادید، احتمالا همسرتان رفتاری را به عمد انجام نمی دهد که باعث ناراحتی شما شود. آن رفتار بنا به شخصیت یا نوع تربیت ایشان انجام می شود نه به منظور آزار شما. این نکته را در تمام مسیرتان برای اصلاح شرایط، در نظر بگیرید و فراموش نکنید.
مشکل زودرنجی‌تان باید بررسی شود
درباره مشکل شما، این مسئله نیز قابل بررسی است که آیا شما تنها از رفتارهای همسرتان ناراحت می شوید یا از رفتارهای دیگران هم زود ناراحت می شوید؟ گاهی این خود ما هستیم که رفتارهای دیگران را بد تعبیر می کنیم و زودرنج هستیم. بهتر است برای این که بتوانید به آگاهی بیشتری در این باره برسید، از روان شناسان کمک بگیرید تا اگر مشکل از سمت شماست، هرچه زودتر آن را رفع کنید.
نداشتن توقع تغییر 100 درصدی شوهرتان
نکته آخر هم این که توقع نداشته باشید همه رفتارهای شوهرتان با وجود ناخوشایند بودن شان از نظر شما، تغییر کند. این مهم ترین خطر برای زندگی مشترک تان خواهد بود. ابتدا بهتر است تغییراتی را در خودتان به وجود آورید. به طور مثال این که شما چه تغییری می توانید در خودتان ایجاد کنید که همسرتان هم رفتارهایش را تغییر دهد؟ به جای فکر کردن به این که چطور از دست شوهرم دلخور نشوم، به این دست سوالات فکر کنید تا شرایط زندگی تان را هر روز بهتر از گذشته کنید.
نویسنده : هدی معتمدالصنایعی | کارشناس‌ارشد روان‌شناسی