اسکن نیوز/ روزشمار محرم - روز 3 ویژه شهادت امام حسین علیه السلام
عمر بن سعد شخصی را نزد حضرت فرستاد تا از علت آمدنش به این شهر سئوال کند، حضرت فرمود: مردم شهر شما به من نامه نوشته، و مرا دعوت کرده اند...