باشگاه خبرنگاران/ یک فیل آسیایی در هند وارد یک روستا شد و اقدام به تخریب خانه‌های مردم کرد.

هندی‌ها با اینکه در کنار حیوانات بزرگ و درنده‌ای مثل کرگدن، فیل، شیر، ببر، پلنگ و کفتار زندگی می‌کنند، اما در زمانی که با حمله این حیوانات مواجه می‌شوند آنها را نمی‌کشند بلکه با تجمع کردن در برابر حیوانات، آنها را می‌ترسانند تا فرار کنند.