اسکن نیوز/ در این دعوای وحشتناک قطعا بچه فیل ها باید بین گله ها پناه ببرند که زیر پای این دعواها له نشوند.