اسکن نیوز/ یادی از عزاداری های دهه 60؛ باز این چه شورش است که در خلق عالم است...