خبرآنلاين/ دو جنگل عمودي استفانو بوئري آرچيتتي در چين، در شهرهاي هوانگگانگ و نانجينگ، در حال رشد هستند. با استفاده از جرثقيل، درختان در مناطق خاص خود قرار داده شده‌اند.