اسکن نیوز/ امام خمینی(ره): «اینهایی که گرانفروشی می‌کنند، احتکار می‌کنند، انصاف داشته باشند. این ملتی که با خون خودش و با زحمت خودش شما را از آن اختناق بیرون آورد، هیچ انصاف نیست که با مستضعفین این طور کنید.»

منبع: EMAM_COM