فارس/ ابرها می‌روند و می‌آیند
آنکه همواره هست خورشید است...


کارگردان: امید مُدحج
تهیه کننده: اسماعیل معنوی