باشگاه خبرنگاران/ فردی خلاق، با استفاده از ترفندهایی جالب و تغییراتی در شکل ظاهری یک قطعه آهن، آن را به یک قیچی جذاب تبدیل کرد.