باشگاه خبرنگاران/ بی احتیاطی و سرعت بالای یک پیک موتوری باعث تصادف در شهر اهواز شد.