باشگاه خبرنگاران/ مردی قصد داشت از یک هایپرمارکت، باتری نو برای اتومبیلش بگیرد. هنگامی که می‌خواست باتری را از داخل سبد بیرون بیاورد، دو قطب آن به بخش فلزی سبد برخورد کرد و باعث اتصال کوتاه باتری شد.