باشگاه خبرنگاران/ مار‌ها به دلیل متصل نبودن آرواره‌هایشان به یکدیگر، توانایی بلعیدن انواع حیوان در ابعاد مختلف، مانند فیل را دارند و می‌توانند طی ۷ روز غذای خود را هضم کنند.