ایران/ شهردار غرب سیدنی در استرالیا هنگام رای‌گیری در جریان انتخابات شورای محلی در حیاط یک مدرسه از یک شهروند سیلی خورد.
 به نظر می رسد این شهروند به دلیل عملکرد ضعیف شهردار (استیو کریستو) به او سیلی زده است.
در ویدئوی گرفته شده توسط شاهدان ماجرا، شهردار برای دقایقی با مرد غریبه درگیری فیزیکی پیدا کرده و با وساطت چند تن این دو از هم جدا شده اند.
به گفته شاهدان ماجرا، این شهروند در حالیکه سیلی محکمی به صورت شهردار زده فریاد می زد "‌شرم بر تو " و تلاش کرده تا عملکرد ضعیف شهردار را زیر سوال ببرد.
پس از پایان ماجرا شهردار از ارائه اطلاعات در فضای مجازی خودداری کرده و اظهار نظری برای حمله این شهروند به خودش بیان نکرده است.