سمت خدا/ استاد عالی: وقتی شکرگزاری کم میشه و یواش یواش نعمت ها تبدیل به بلا میشن!