اسکن نیوز/ باز شدن عجیب یک قفل ضدسرقت با یک نِی نوشابه!!