خبرآنلاین/ یک پیک بر اثر تعقیب سگ ها در استانبول تصادف کرد. راننده با جراحات جزئی از این تصادف جان سالم به در برد.