فارس/ در این ویدئو مراحل ساخت بوئینگ 737 و خط تولید آن را میبینید ‎