باشگاه خبرنگاران/ یک مرد عراقی با سبیل‌هایی به طول تقریبی یک متر، رکوردی را به نام خود ثبت کرده است.