باشگاه خبرنگاران/ نحوه رشد «کارولینا ریپر» تندترین فلفل چیلی جهان به صورت تایم لپس تهیه شده است.