فارس/ به گزارش دیلی اکسپرس، ۵ اتوبوس الکتریکی دو طبقه شهر لندن در یک گاراژ دچار آتش سوزی مهیب شدند که این آتش سوزی موجب انفجار شد.