اسکن نیوز/ حاج آقا مجتبی تهرانی: دلیل گریۀ پیامبر اکرم (ص) برای امتّش