خبرگزاری دانشجو/ روایتی از مرحوم آیت الله فاطمی‌نیا:  چطور میشود یک شی واحد یک شخصی را آزار دهد و شخص دیگری را خوشحال کند؟ ما به توهم خوشحال و غمگین هستیم.   کسی آن مقام و رتبه اصلی را نمیداند چیست و از آن غافل هستیم