حوزه/ رسول خدا صلی الله علیه و آله:

اِعمَلْ بفَرائضِ اللّه‏ِ تَکُن أتقَی الناس

به فرایض (واجبات) خدا عمل کن، تا از پرهیزگارترین مردم باشی.

 

کافی: ۲/ ۸۲/ ۴