باشگاه خبرنگاران/ فیلمی از مبادله کالا به کالای اورانگوتان با یک مرد در باغ وحش، منتشر شده است. یک اورانگوتان در اقدامی جالب پس از گوش دادن به صحبت‌های یک مرد در باغ وحش، موزی را در قبال دریافت خوراکی به سمت او پرتاب کرد. 
در ادامه، فیلمی از این مبادله کالا به کالا بین انسان و اورانگوتان را مشاهده می‌کنید.