اسکن نیوز/ نقاشی شنی پرتره به مناسبت شهادت روحانی برجسته و موثر در انقلاب اسلامی، شهید سیدمحمد حسینی بهشتی؛ شهید بهشتی، عالم مجاهد و فعال پیش و پس از انقلاب اسلامی و از شاگردان علامه طباطبایی بود. ریاست دیوان عالی کشور، دبیر کلی حزب جمهوری اسلامی و عضویت در مجلس خبرگان، از مهمترین مسئولیت‌های این شهید برجسته‌ی انقلاب اسلامی بوده است.