اسکن نیوز/  اصلن مگه میشه این چیزها رو آدم ساخته باشه؟

این دو تا با دو تا چوب!

نه بابا اهرام مصر کار فضایی‌ها هست!