موسیقی سنتی/ قطعه «مرغ حق»
خواننده: محمدرضاشجریان

آهنگساز: علی تجویدی

رهبر اکستر: فرهاد فخرالدینی

برآور ای نشان حق ز دل آوازی
مگر که بر دعای ما اثری بخشد
بیژن ترقی