فرارو/ یک گروه ژاپنی برای کاهش استرس های ناشی از شیوع ویروس کرونا دست به ابتکار عجیبی زده است.در این طرح افراد در یک اتاق تاریک درون یک تابوت به طول 2 متر می خوابند و به یک داستان ترسناک گوش می دهند، همچنین یک فرد به شکل و شمایل زامبی نیز بالای سر او حضور می یابد.