اعتماد/ تصویری از شمشیر عجیبی که یمنی‌ها طی عملیاتی از داعشی‌ها کشف کردند