خبرگزاری دانشجو/ شب سوم عزاداری محرم در لانه جاسوسی آمریکا
عکس: مهرداد اصفهانی