باشگاه خبرنگاران/ راه آهن اردبیل-میانه یکی از پروژه‌های عظیم ملی و استان اردبیل است که ۱۷۴ کیلومتر طول دارد و در ۱۲ قطعه در حال انجام عملیات اجرایی است. با وجود تحریم‌های ظالمانه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، این پروژه مهم با دانش و کوشش مهندسین ایرانی در حال انجام است.

موسی تقوی نمینی