صدا و سیما/ دلایل گرانی در کشور ؛آیا از قیمت های حال حاضر راضی هستید؟

 واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور پاسخ می دهد