تسنیم/ داستان پروازی که  مستقیم از تهران به تل‌آویو می رود.