اسکن نیوز/ رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی گفت: هر گونه برداشت سیاسی از اطلاعات جعبه سیاه بازخوانی شده ممنوع است.