جار/ * مهمترین عناوین روزنامه خراسان:

- دماوند و هیرکانی در پیچ نهایی

- وعده ای دیگر برای 79 روستای تشنه مشهد

- ماجرای افیون خون آلود!