علمی

شناسایی ویروس کرونای جدید و خطرناک ژاپنی به نام R.1 در خانه سالمندان کنتاکی آمریکا
‌نخستین روز پاییز از نگاه علم نجوم
کشف فسیل نادر ۳۱۰ میلیون ساله: مغز خرچنگ نعل اسبی بدون هیچ نقصی حفظ شده است
کوچکترین سازه پرنده ساخته دست بشر که به اندازه یک دانه ماسه است!
نمایش مطالب بیشتر