شبکه خبر/ تصاویری از کشف محموله اقلام بهداشتی قبل از خروج از کشور را می بینید.