انتخاب/ هشدار؛ رفتن به سفر در تعطیلات پیش رو، اوضاع کرونا را ترسناک تر می کند