اسکن نیوز/ بخاطر ساده انگاری مردم نسبت به کرونا، بعد از ماه مبارک رمضان روندی رو به افزایش در تعداد مبتلایان داشتیم.