صدا و سیما/ پلاسما درمانی روشی موفق برای مهار نسبی کرونا است.