شبکه خبر/ تقوی نژاد، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: تعداد تخت های ویژه بیمارستانی در دوران کرونا دو برابر شد که اگرچه همه آنها مورد استفاده قرار نگرفت، اما دغدغه مسئولان نظام سلامت و مردم را رفع کرد.