شبکه خبر/ معاون درمان وزیر بهداشت گفت: مهمترین عامل کاهش مرگ و میر، توانایی کادر درمانی بوده است.