مهر/ معاون اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان درباره حذف تیم پیام گفت: در سال ۹۷ تیم را بستیم و نتایج خوبی به دست آمد اما در سال ۹۸ از تیم جدا شدیم و در نهایت نیز تیم حذف شد.

پس از حذف تیم پیام مشهد از رقابت های لیگ برتر والیبال، خراسان با دو نماینده در رقابت های لیگ دسته یک شرکت خواهد کرد.
جبار قوچان نژاد درباره حضور نماینده خراسان در لیگ دسته یک گفت: خواستیم حداقل یک نماینده در لیگ دسته یک داشته باشیم. یک تیم از نیشابور و یک تیم از مشهد در مسابقات حضور خواهند داشت. هنوز نام تیم مشهدی مشخص نیست، من نیز در کادر فنی تیم حضور ندارم و تنها تیم را حمایت می کنم.
سرمربی پیشین تیم پیام خراسان ادامه داد: الزاما تمام تیم بومی خواهد بود، هدفمان این است جوانان مشهد آپدیت شوند تا در آینده والیبال خراسان نمایندگان خوبی داشته باشد. انتظاری برای کسب سهمیه لیگ برتر از این تیم نداریم اما در آینده قطعا چهره های خوبی از خراسان خواهید دید.
وی در ادامه درباره حذف سهمیه مشهد در لیگ برتر والیبال گفت: تیم پیام هیچ پشتوانه مالی نداشت. در سال ۹۷ تیم را تشکیل دادم و بازیکنانی مانند موسوی و مصطفی وند را جذب تیم کردم. همه بازیکنان به اعتبارِ اسم من به مشهد آمدند و همان طور که دیدید نتایج خوبی هم در لیگ به دست آمد. سال ۹۸ از تیم جدا شدم و همه چیز صفر تا صد دستِ دوستان بود و در نهایت نیز تیم حذف شد.