مهر/ باشگاه العربی قطر به دنبال انتخاب جانشینی برای مرتضی پور علی گنجی مدافع ایرانی خود است.

به نقل از روزنامه «الوطن» قطر، باشگاه العربی به صورت جدی کارش را برای پیدا کردن یک بازیکن آسیایی برای جانشینی مرتضی پورعلی گنجی آغاز کرده است.
پورعلی گنجی این مدافع ایرانی باوجود داشتن قرارداد با العربی، به دلیل پیشنهاد خوب یک تیم چینی از لیگ قطر جدا شد.