باشگاه خبرنگاران/ نیرو‌های یمنی موفق شدند ابو ولید العدنی، سرکرده گروه تروریستی داعش در این کشور را به هلاکت برسانند.

بر این اساس، نیرو‌های امنیتی یمن موفق شدند رضوان محمد قنان معروف به ابو ولید العدنی، سرکرده گروه تروریستی داعش در این کشور را به هلاکت برسانند. در این عملیات ۴ تن از دیگر عناصر مهم این گروه تروریستی نیز به هلاکت رسیدند.

العدنی پس از آنکه دید از سوی نیرو‌های امنیتی محاصره شده است قصد داشت خود را منفجر کند، ولی پس از ناکامی در انفجار کمربند خود در تیراندازی میان دو طرف به هلاکت رسید.